வாழ்நாள் கல்வி

எண்ணெய்வித்து பயிர்கள்

தென்னைநார் கழிவு உரம் தயாரித்தல்

எண்ணெய்வித்து பயிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

எண்ணெய்வித்து பயிர்கள்

பிரிவு : எண்ணெய் வித்துப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தென்னைநார் கழிவு உரம் தயாரித்தல்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R. சீனிவாசன் .சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி.  C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

ஆதாரங்கள் :

 AAC அருளானந்தர் கல்லூரி கருமாத்தூர்

ஜெயமங்களம்நேச்சர்ஸ் பிரவேட் கம்பெனி (Nature[s Coir PVt Ldt

ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்