வாழ்நாள் கல்வி

நந்தியாவட்ட பூ சாகுபடி

நந்தியாவட்டம் பூ சாகுபடி

நந்தியாவட்ட பூ சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

நந்தியாவட்ட பூ சாகுபடி

பிரிவு : மலர் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : நந்தியாவட்டம் பூ சாகுபடி
தயாரித்தவர்கள் :

V.BALAMURUGAN, M.S.Swaminathan Research Foundation, Kannivadi

C.KALAISELVAN, Reddiarchathram Seed Growers Association Charitable Trust.

Ms.A.Arokiamarry, Reddiarchathram Seed Growers Association Charitable Trust

 

ஆதாரங்கள் :

1.   திண்டுக்கல் மாவட்டம், தருமத்துபட்டி, விவசாயி திரு.வில்லியம் சேசு அவர்களின் அனுபவம்.

2.  www.agritech.tnau.ac.in 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்