வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை இடுபொருட்கள்

மீன் அமினோ அமிலம் தயாரித்தல்

இயற்கை இடுபொருட்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயற்கை இடுபொருட்கள்

பிரிவு : இயற்கை இடுபொருட்கள்
உட்பிரிவு : மீன் அமினோ அமிலம் தயாரித்தல்
தயாரித்தவர்கள் :

 

திரு. R. சீனிவாசன்  ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி.
திரு. C. கலைசெல்வன்,    திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை  உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.
தகவல் திருத்தம்: முனைவர். B. செல்வமுகிலன், முதுநிலை விஞ்ஞானி, 
ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி.

ஆதாரங்கள் :

 

  • 1. இயற்கை விவசாயம்  Ciks பதிப்பு
  • 2.www.agritech.tnau.ac.in
  • 3. ஸ்பிக் பண்ணைச் செய்தி மலர் 
  • 4. உழவரின் வளரும் வேளாண்மை  
சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய