வாழ்நாள் கல்வி

கனகாம்பரம் சாகுபடி

கனகாம்பரம் சாகுபடி செய்த விவசாயின் அனுபவம்

கனகாம்பரம் சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கனகாம்பரம் சாகுபடி

பிரிவு : மலர் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : கனகாம்பரம் சாகுபடி செய்த விவசாயின் அனுபவம்
தயாரித்தவர்கள் :

வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. சி.கலைச்செல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

திருமதி. A.ஆரோக்கியமேரி,  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1.   திண்டுக்கல் மாவட்டம், தருமத்துபட்டி, விவசாயி திரு.நேத்தாஜி அவர்களின் அனுபவம்.

2.    “உழவரின் வளரும் வேளாண்மை”  மார்ச் - 2016 பக்கம் 25-29.

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்