வாழ்நாள் கல்வி

மல்லிகை பூவில் மொட்டு துளைப்பான்

மல்லிகை பூவில் மொட்டு துளைப்பான்

மல்லிகை பூவில் மொட்டு துளைப்பான்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மல்லிகை பூவில் மொட்டு துளைப்பான்

பிரிவு : மலர் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : மல்லிகை பூவில் மொட்டு துளைப்பான்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1.    “உழவரின் வளரும் வேளாண்மை” – மார்ச் 2016 – பக்கம் 7-11, அக்டோபர் 2016 - பக்கம் 20-24

2.    “Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
3.    www.agritech.tnau.ac.in 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய