வாழ்நாள் கல்வி

மூடாக்கு முறையில் கத்தரி சாகுபடி

மூடாக்கு முறையில் கத்தரி சாகுபடி

மூடாக்கு முறையில் கத்தரி சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மூடாக்கு முறையில் கத்தரி சாகுபடி

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : மூடாக்கு முறையில் கத்தரி சாகுபடி
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :
  1. Vegetable crop diseases and their management, IIHR 2010, Bangalore. 
  2. “Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore
  3. காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.
  4. www.agritech.tnau.ac.in
சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய