வாழ்நாள் கல்வி

பணப்பயிர் சாகுபடி

பருத்தியில் காய்ப்புழு தாக்குதல்

பணப்பயிர் சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பணப்பயிர் சாகுபடி

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : பருத்தியில் காய்ப்புழு தாக்குதல்
தயாரித்தவர்கள் :

தயாரித்தவர்  
திரு.பொன். அய்யப்பன்   திருமதி A .ஆரோக்கியமேரி. C .கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை மற்றும்    திரு. V .பாலமுருகன், ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கன்னிவாடி 

 

ஆதாரங்கள் :

ஆதாரம்
ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - சென்னை - பருத்தி சாகுபடி குறிப்பேடு 
ரெட்டியார்சத்திரம்  விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்ட 
பணப்பயிர் சாகுபடி  - குறிப்பேடு 
K.V.K காந்திக்கிராம் பருத்தி சாகுபடி தொழில் நுட்பம் கையேடு  
தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ்      
தினமலர் நாளிதழ் '13-03-2002'

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய