வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி சாகுபடி

பாகற்காய் விதை நேர்த்தி செய்யும் முறை

காய்கறி சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி சாகுபடி

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : பாகற்காய் விதை நேர்த்தி செய்யும் முறை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. பொன்.அய்யப்பன். திருமதி  A .ஆரோக்கியமேரி, C. கலைசெல்வன் ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை
திரு. வெ. பாலமுருகள் ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,கன்னிவாடி.

ஆதாரங்கள் :

திரு. தர்மலிங்கம் கரட்டுப்பட்டி விவசாயி

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்