வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி பயிர்கள்

கத்தரியில் சாறுஉறிஞ்சும் பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் அட்டையின் பயன்கள்

காய்கறி பயிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி பயிர்கள்

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : கத்தரியில் சாறுஉறிஞ்சும் பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் அட்டையின் பயன்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R. சீனிவாசன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி.  C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

 

ஆதாரங்கள் :

கத்தரி சாகுபடி செய்த விவசாயி

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்