வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி சாகுபடி

அடிச்சாம்பல் நோய் தாக்கிய வெண்டை பயிர்,

காய்கறி சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி சாகுபடி

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : அடிச்சாம்பல் நோய் தாக்கிய வெண்டை பயிர்,
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. பொன். அய்யப்பன். திருமதி A .ஆரோக்கியமேரி, C.  கலைசெல்வன் ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை

ஆதாரங்கள் :

தங்கராஜ்  தோட்டம் - கிட்டம் பட்டி

காய்கறி சாகுபடி - ரெட்டியார் சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர் சங்க அறக்கட்டளை 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்