வாழ்நாள் கல்வி

கால்நடை தகவல்கள்

அசோலா வளர்ப்பு முறை

கால்நடை தகவல்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கால்நடை தகவல்கள்

பிரிவு : கால்நடை வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : அசோலா வளர்ப்பு முறை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R. சீனிவாசன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதி A..ஆரோக்கியமேரி,  C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

 

ஆதாரங்கள் :

ரெட்டியார் சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர் சங்கம்
கால்நடை மருந்தகம் - திண்டுக்கல்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்