வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி சாகுபடி

தக்காளியில் புள்ளி வாடல் நோய்

காய்கறி சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி சாகுபடி

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தக்காளியில் புள்ளி வாடல் நோய்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. பொன் அய்யப்பன், திரு. C.கலைசெல்வன், திருமதி. A.ஆரோக்கியமேரி ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

தகவல் திருத்தம்: முனைவர். M .செல்வமுகிலன், முதுநிலை விஞ்ஞானி,  ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி.

ஆதாரங்கள் :
  • உழவரின் வளரும் வேளாண்மை, டிசம்பர் 2007, மார்ச் 2015      வெளியீடு: தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்
  • Vegetable crop diseases and their management, IIHR 2010, Bangalore. 
  • www.agritech.tnau.ac.in 
  • “Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, Published by: Horticultural College and  Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
  • காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.

 

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய