வாழ்நாள் கல்வி

உழவர் குரல்

கனகாம்பரம் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாய பெண்ணின் அனுபவம்.

உழவர் குரல்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

உழவர் குரல்

பிரிவு : உழவர் குரல்
உட்பிரிவு : கனகாம்பரம் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாய பெண்ணின் அனுபவம்.
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R. சீனிவாசன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி.  C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

 

ஆதாரங்கள் :

முருகேஸ்வரி விவசாய பெண்ணின் அனுபவம்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்